PORADNA
Srovnavač izolací

Celulózové – papírové izolace

Celulózové – papírové izolace: tyto izolace se vyrábí z tříděného sběrového papíru. Suchou cestou se rozmělní na drobné kousíčky a dále se obohacují o směs chemických látek na bázi boru.

Tyto látky mají za cíl papírové izolace ochránit před vlivem vlhkosti, protože papír jinak velmi rád navlhá a potom ztěžkne a pod svou vlastní vahou sléhává. Dále chemické příměsi snižují hořlavost papírové izolace a zvyšují odolnost vůči škůdcům.

Složení celulózové izolace

Celkový obsah přídavných chemický látek v papírových izolací dosahuje až 20%. Jsou země EU, které nařízením snižují limity těchto přídavných chemických látek na nižší úroveň. Například Francie toleruje foukané papírové izolace, ale s maximální výší chemie do 5%, tím je ovšem zas snížena odolnost proti požáru. Přestože papírové izolace obsahují chemické látky, které mají zabránit hoření jsou nejlepší papírové izolace zařazeny do třídy C. Pro porovnání uveďme, že minerální izolace jsou ve třídě A (lepší hodnocení). Na oplátku vyzdvihněme jednu stavebně fyzikální vlastnost, kterou mají papírové izolace lepší než minerální a tou měrná tepelná kapacita, to je vlastnost určující jak dokáže papírová izolace akumulovat teplo.

Vždy záleží na hustotě nafoukané vrstvy

Je ovšem důležité dodat, že uváděná měrná kapacita se vždy vztahuje ke konkrétní objemové hmotnosti v kg/m3. To znamená, že záleží na hustotě nafoukané vrstvy. Čím řidší vrstva bude, tím horší akumulační vlastnosti bude mít a může se stát, že je bude mít i horší než dobře nafoukaná vrstva kvalitní minerální izolace. Takže je důležité vždy znát parametry aplikovaných vrstev

Sesedavost papírových izolací

Papírové izolace velmi rády sesedají, proto je velmi důležité znát do předu vlastnosti konkrétní izolace a pídit se po sléhavostech. Solidní výrobce je vždy v certifikátech nebo technických listech uvádí. Solidní aplikační firma vždy konečnému zákazníku sdělí, o kolik izolační vrstva slehne. Zároveň zákazníkovi sdělí, kolik balíků izolace na zateplení jeho konstrukce spotřebuje a umožní zpětnou kontrolu skutečně spotřebovaného množství. Na závěr uveďme, že pro aplikace foukaných papírových nebo chcete-li, celulózových izolací neplatí žádná oborová norma.

Foukané papírové izolace

Tak jako u aplikací minerálních izolací. Takže zákazník, který chce foukané papírové izolace, je znevýhodněn oproti zákazníkovi, který chce minerální izolace. Protože norma pro foukané minerální izolace udává povinnosti pro aplikační firmy vůči konečnému zákazníkovi. Ten kdo si objednává aplikaci foukaných minerálních izolací je ve výhodě.

Foukací firma papírových izolací 

Foukací firma papírových izolací nemá vůči zákazníkovi v podstatě žádné odborné povinnosti, vyjma všeobecných zákonných povinnosti, které řeší občanský zákoník, ten ale neřeší důležité oborové detaily. Tyto oborové detaily řeší právě oborové normy, které se musí dodržovat. A pokud oborová norma neexistuje, není co dodržovat. Tím jsou zákazníci foukaných minerálních izolací zvýhodněni oproti zákazníkům, kteří si nechají foukat papírové izolace.

Celulózové – papírové – izolace všeobecně vynikají oproti minerálním ve fázovém posunu. Mají měrnou kapacitu tepla okolo 2000 J•kg -1 •K-1 (Climatizer plus). Záleží samozřejmě v jaké hustotě (objemové hmotnosti) a jaké výšce je izolace nafoukaná. Papírové izolace lépe než minerální izolace chrání konstrukci před přehříváním – teplu trvá déle než vrstvou izolace projde a začne působit uvnitř místnosti. Čím vyšší vrstva izolace tím je delší fázový posun a tím déle teplu trvá než vrstvou izolace prostoupí.

15.05.
2017
Stříkané pěny

Stříkané pěny – měkké a tvrdé: popularizované a moderní technologie aplikace tepelných izolací.

19.04.
2017
Není izolace jako izolace

Jak poznat kvalitní izolační materiál a kvalitní izolační technologii? Když se řekne foukaná izolace, tak si dnes už spousta lidí dokáže představit o čem je řeč. Foukané izolace lze rozdělit dle několika hledisek

19.04.
2017
Rozdělení izolačních materiálů podle druhu výroby a vstupů pro výrobu

Podle druhu výroby a vstupů pro výrobu izolačního materiálu určeného k foukání.