PORADNA
Srovnavač izolací

Stříkané pěny

Stříkané pěny – měkké a tvrdé: popularizované a moderní technologie aplikace tepelných izolací.

Jaký je rozdíl mezi měkkou a tvrdou pěnou

Na začátek je třeba sdělit jaký je rozdíl mezi měkkou a tvrdou pěnou. Měkká pěna je, ta která na videích vyroste do obrovských vrstev ačkoliv je nastříkána v minimální tloušťce. Měkké pěně se také říká s otevřenou buničitou strukturou. To proto, že je „prodyšná“. Znamená to, že vodní páry touto pěnou prostupují a měkká pěna musí být aplikovaná do vhodné konstrukce, tedy odvětrávané konstrukce. Pokud tomu tak nebude, bude pěna vlhnout.

Jak je to se zázračnými tepelně izolačními vlastnostmi měkké pěny?

Součinitel tepelné vodivosti = 0,038-0,036, čili stejný jako u foukaných minerální nebo papírových izolací. Tudíž i výsledné tepelně izolační vlastnosti tepelný odpor nebo tepelná prostupnost jsou stejné. Prostě stavební fyzika je jenom jedna a platí pro všechny izolační materiály stejně.

Jak vůbec vzniká stříkaná pěna?

Jedná se o dvě chemikálie, které jsou po zahřátí dopravovány za pomocí hadic do směšovací a stříkací pistole. Zde spolu vytváří jednu směs a jsou nastříkány na povrch, kde začínají reagovat se vzduchem a nabývají na objemu a to až 100 násobně.

Měkká pěna je na omak skutečně měkká a má hustotu 7-10kg/m3, ale není zázračná, co se týká tepelně izolačních vlastností – je srovnatelná s minerálními nebo papírovými izolacemi. Požární odolnost je ve třídě F, tedy hořlavá takže i toto hledisko zaostává za jinými materiály. Faktor difúzního odporu (kolikrát daným materiálem prochází vodní pára hůře než vzduchem, čím nižší číslo, tím lépe odvádí vlhkost), což opět pokulhává za minerálními izolacemi.

Pakliže aplikační firmy tvrdí, jak měkká pěna dýchá, tak oproti minerálním izolacím se dusí, protože minerální izolace mají faktor difúzního odporu µ = 1 a měkká pěna dosahuje faktoru difúzního odporu µ = 3,3 papírové izolace mají faktoru difúzního odporu µ = 1,1-3 dle způsobu izolace. Takže u měkkých pěn se tedy nejedná ani v tomto technickém parametru o žádnou slávu.

Jak si na tom stojí měkká pěna v porovnání s nejpoužívanějšími foukanými izolacemi?

Jak si na tom stojí měkká pěna v porovnání s nejpoužívanějšími foukanými izolacemi – minerálními a papírovými? Nejdříve si porovnejme celkové parametry. Tepelně izolační vlastnosti jsou stejné, součinitel tepelné vodivosti = 0,038-0,036. Podle výšky dodané izolace se vypočítává tepelný odpor izolační vrstvy a jestliže je  (lambda) stejná, tak je stejný i tepelný odpor. Tedy izoluje úplně stejně. Vodní páry měkkou pěnou prostupují 3x hůře než minerální izolací, ale podobně jako u papírových izolací.

Požární odolnost u minerálních izolací je A1, tedy nehořlavé u papírových B, tedy s sníženou hořlavostí a měkká pěna je v třídě F, tedy hořlavá. Tedy v porovnání ve všech stavebně fyzikálních parametrech měkká pěna v ničem nevyniká, naopak zaostává. V čem vyniká je cena.

Srovnání stříkané pěny s foukanou izolací

Oproti foukaným minerálním izolacím z panenského vlákna a už víme, že panenské vlákno neobsahuje žádné chemické přísady, je měkká pěna 2x draží a to je srovnání včetně aplikace.

Srovnání stříkané pěny s papírovou izolací - POZOR

Oproti papírovým izolacím je měkká pěna draží 1,5x. Při srovnání aplikovaných stejných vrstev se stejným tepelným odporem! Takže pozor na tvrzení stříkačů měkkých pěn, že jejich izolace izoluje téměř 2 lépe než minerální nebo papírová izolace. Je to lež! Jejich tvrzení o lepších tepelně izolačních vlastnostech se bude blížit pravdě pokud budou hovořit o tvrdé pěně.

Cena za izolace

Ta skutečně izoluje lépe než minerální a papírové izolace, ale je 5x-6x dražší něž foukané minerální nebo papírové izolace! Jinými slovy pokud pořídíte 1m3 foukané minerální izolace z panenského vlákna za 1.000,-Kč až 1.200,-Kč, tak to samé množství tedy 1m3 tvrdé pěny bude stát 5.000,-Kč až 7.200,-Kč. A jestliže potřebujete na zaizolování domu 20m3 foukané minerální izolace, tak vás tato izolace včetně aplikace vyjde na cca 20.000,-Kč.

Tvrdé pěny budete potřebovat na zaizolování stejného domu se stejným tepelným odporem jako u minerální izolace pouze 12m3, ale těchto 12m3 vás vyjde na cca 60.000,-Kč.

Důrazné varování

Znovu upozorňujeme, že izolační vrstva bude izolovat stejně. Tudíž náklady na topení budou stejné jako v případě minerální izolace a tak tvrdé pěny. Takže opět velký pozor na to, co vám říkají stříkači pěn.

Tvrdá pěna oproti měkké pěně a oproti minerálním, papírovým a jiným izolacím má vynikající tepelně izolační parametry. Součinitel tepelné vodivosti u tvrdé pěny dosahuje  = 0,022. Tvrdá pěna je difúzně uzavřená faktor difúzního odporu dosahuje µ = 70-150.  Objemová hmotnost tvrdých pěn dosahuje 35-60kg/m3. Třída hořlavost je E – je tedy hořlavá.

Nebezpečnost měkkých a tvrdých pěn při požáru

Nebezpečnost měkkých a tvrdých pěn při požáru spočívá v tom, že skapávají a vzniklé skapané loužičky dále hoří, tím při požáru napomáhají šířit oheň. Tvrdá stříkaná pěna vzniká podobně jako měkká pouze s tím rozdílem, že po aplikaci nenabývá tak mohutně jako měkká pěna. Ale jedná se stejně jako u měkké pěny o chemickou reakci. Pro zajímavost 24 hodin po aplikaci stříkaných pěn by se v izolovaném prostoru neměl nikdo pohybovat, protože vzniklé výpary nejsou příliš vhodné pro dýchání. Tvrdá pěna se častou používá na opravy střech nástřikem na původní krytinu.

Tvrdá pěna má jinou tepelnou roztažnost

Bohužel tvrdá pěna má jinou tepelnou roztažnost než podkladní konstrukce a pokud je vrstva tvrdé pěny příliš nízká, a to většinou je, protože investor chce ušetřit a aplikační firma chce zase práci, tak nástřik praskne a touto prasklinou zatéká. Navíc tvrdá pěna na střeše neodolává UV záření a je třeba ji před tímto záření chránit další ochranou vrstvou a zde je další kámen úrazu. Kvalitní ochranné vrstvy nejsou vůbec levné.

Stříkané pěny zažívají rozkvět

Stříkané pěny zažívají rozkvět, ale pouze díky trochu zkresleným informacím, které ať už vědomě či nevědomě rozšiřuje poměrně velká základna stříkačů pěn. A zde je totiž zakopaný pes. Aby své produkty prodali a získaly zakázku musí trochu upravit fakta, protože jinak rozumného investora nepřesvědčí do investice do něčeho co je dražší a kvalitativně horší než jiné levnější a kvalitativně i lepší materiály a technologie než jsou stříkané pěny.

Jsou samozřejmě aplikace, kde má stříkaná pěna má své opodstatnění, ale těch aplikací není tolik, aby se v ČR uživili stovky stříkačů pěn, kteří tu dnes působí. Vzniká totiž podobná situace jako kdysi dávno, když se v ČR začaly foukat papírové izolace.

V 90 letech bylo v ČR cca 350 strojů na foukané papírové izolace, ale práce bylo podstatně méně a tím docházelo k nekvalitně odvedeným pracím, protože se jednotliví foukači papíru nedokázali v tak tvrdé konkurenci, která panovala mezi nimi navzájem, uživit. Spousta z nich se začala ocitat bez práce a aby získali zakázku, začali šidit na dodávaných objemových hmotnostech, nafoukaná vrstva izolace sesedala, neizolovala apod., stříkané pěny jsou dnes na tom podobně.

Stříkačů pěn je strašná spousta a aby získali práci mírně řečeno neříkají pravdu o jiných materiálech a technologiích a svým vlastním materiálům přikládají až zázračné vlastnosti. Naštěstí jsou na internetu k dohledání technické listy měkkých a tvrdých pěn, lze dohledat návody jak spočítat tepelný odpor konstrukce, takže každý si může provést jednoduchou kontrolu.

Dejte si pozor na informace

Mimochodem pro aplikace stříkaných pěn neexistuje žádná oborová norma pro stříkací firmy. Pokud Vám stříkací firma do nabídky neuvede základní tepelně izolační parametry dodávaného materiálu, celkový tepelný odpor nové vrstvy, spotřebované množství jednotlivých chemických složek stříkaných pěn (složka A a složka B) běžte jinam a nejlépe i k jiné technologii.

V 95% případů se dá technologie stříkané pěny ať už měkké nebo tvrdé nahradit jinou tepelně izolační technologií nebo materiálem se stejnými izolačními vlastnostmi a za podstatně nižší finanční náklady.

15.05.
2017
Stříkané pěny

Stříkané pěny – měkké a tvrdé: popularizované a moderní technologie aplikace tepelných izolací.

19.04.
2017
Není izolace jako izolace

Jak poznat kvalitní izolační materiál a kvalitní izolační technologii? Když se řekne foukaná izolace, tak si dnes už spousta lidí dokáže představit o čem je řeč. Foukané izolace lze rozdělit dle několika hledisek

19.04.
2017
Rozdělení izolačních materiálů podle druhu výroby a vstupů pro výrobu

Podle druhu výroby a vstupů pro výrobu izolačního materiálu určeného k foukání.