PORADNA
Srovnavač izolací

Foukaná izolace od A do Z

Dnes kdy je všechno smart a chytrý, tak vám může někdo s klidem nabídnout i chytrou střechu. Proč ale nemít chytřejší nebo nejchytřejší střechu? Proto, abyste mohli mít chytřejší nebo nejchytřejší střechu, musíte být sami chytří, chytřejší nebo dokonce nejchytřejší, aby Vás nepřechytračil někdo, kdo se Vám bude snažit namluvit, že Vám zařídí, vybuduje nebo upraví vaší střechu na chytrou střechu.

Srovnávač izolací

Cílem tohoto webu je vám pomoci s výběrem nejvhodnějších materiálů pro vybudování, rekonstrukci, úpravu nebo vylepšení ať už střechy, půdy, podkrovních místností nebo jenom podhledů. 

Foukaná izolace

Začneme tepelnými izolacemi a to konkrétně technologií foukaných izolací, protože podíl prodeje foukaných izolací neustále stoupá a tím se i technologie foukaných izolací zlevňuje o to více se ve stavebnictví šíří.

Foukané izolace si můžete objednat na klíč – s prací foukací firmy, což je nejrozšířenější způsob. Ovšem lze si i zapůjčit foukací stroj, nakoupit izolaci a tu si svépomoci nafoukat.

Co je výhodnější?

Podívejme se na to optikou dvou nejdůležitějších faktorů.

1. výše DPH
2. záuční doby

Objedná-li si investor izolační práce u foukací formy, včetně aplikace je sazba DPH 15% a na provedené dílo bude foukací firmou poskytnuta záruka ve výši minimálně 24 měsíců, ale mnohdy jsou záruky poskytovány i delší a to i na možné slehnutí foukaných izolací. Bude-li si investor půjčovat foukací stroj a izolaci si kupovat sám bude sazba DPH 21% a záruka nebude žádná.

Cena foukaná izolace

Cenový rozdíl mezi aplikací foukaných izolací na klíč a svépomoci je naprosto zanedbatelný a prakticky se nevyplatí. Mluvíme o rozdílu cca 10 -15%. Pakliže zateplení stropu rodinného domu o výměře 100m2 a výšce izolace 25 cm od aplikační firmy bude včetně DPH stát od 28.000,-Kč do 35.000,-Kč dle použitého materiálu, tak svépomocné izolování bude na stejném domě se stejnými izolačními materiály stát 25.500,-Kč – 31.000,-Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že technologie foukaných izolací není vůbec drahá záležitost.

Samozřejmě, že se setkáte s firmami, které své služby poskytují za nehorázně vysoké ceny a přitom nabízí izolační materiály druhořadé kvality pod nicneříkajícími označeními. Označení jejich služby nebo foukacího sytému nemá nic společného s názvem izolačního materiálu, který nakonec bude použit. Konečný investor má tak ztíženou situaci a nemůže se rychle zorientovat, jaký izolační materiál nakonec v jeho nemovitosti skončí. Což je mimochodem špatně.

Takže první rada

Chtějte vždy znát přesný název izolačního materiálu a výrobce, který jej vyrobil a technický list vystavený VÝROBCEM izolačního materiálu nikoliv FOUKACÍ FIRMOU.

Jaké máme foukané izolace k dispozici?

1.       MINERÁLNÍ  – čedičové a skelné (někdy označované jako křemenné)

2.       CELULÓZOVÉ – rovněž se jim říká papírové

3.       DŘEVOVLÁKNITÉ

4.       POLYSTYRÉNOVÉ – drcené z odpadního polystyrénu a samostatně vyráběné kuličky 

5.       DRCENÉ ODPADNÍ SMĚSI

6.       STŘÍKANÉ PĚNY – tvrdé a měkké

Základní pojmy v tepelných izolacích

Abychom mohli dobře poradit, je nutné si nadefinovat a trochu vysvětlit základní pojmy, které se foukanými izolacemi táhnou jako nit a bez jejichž znalostí se neobejdeme:

1.       SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI - Ve fyzice označuje tepelná vodivost schopnost daného materiálu v našem případě izolačního materiálu, vést teplo. Představuje rychlost, s jakou se teplo šíří z jedné zahřáté části materiálu do jiných, chladnějších částí.

Tepelná vodivost daného materiálu je charakterizována součinitelem tepelné vodivosti. Součinitel tepelné vodivosti bývá často chybně označován přímo jako tepelná vodivost, součinitel je však měrná tepelná vodivost. Značkou veličiny součinitele tepelné vodivosti je lambda ʎ. Značka jednotky je watt na metr a kelvin W·m-1·K-1

2.       OBJEMOVÁ HMOTNOST – nebo-li hustota. Hustota představuje hodnotu dané veličiny vztažené k jednotkovému objemu v našem případě kg/m3. To znamená, kolik kg izolace použijeme na vyplnění prostoru s objemem 1m3. Co je m3 všichni víme.

3.       SLÉHAVOST – označuje stabilitu nafoukané vrstvy tepelné izolace o určité objemové hmotnosti s ohledem na její slehnutí v průběhu času, vlhkosti a jiných faktorů. Sléhavost se vždy vztahuje k nafoukané objemové hmotnosti daného izolačního materiálu. U foukaných minerálních izolací je sléhavost označována ve třech třídách S1, S2 a S3. S1 odpovídá slehnutí izolační vrstvy do 1% = NESLÉHÁVÁ. S2 izolační vrstva slehne v rozmezí 1- 5%. S3 slehne v rozmezí 5-10%. U ostatních foukaných izolačních materiálů platí označení o sléhavosti pouze v procentech. Tento rozdíl mezi foukanými minerálními izolacemi a ostatními foukanými izolacemi je dán tím, že pro foukané minerální izolace je v platnosti oborová norma ČSN EN 14 064-2, která určuje pravidla aplikace foukaných minerálních izolací, a pro ostatní foukané izolace žádné oborové normy neexistují.

4.       TEPELNÝ ODPOR - schopnosti materiálu zadržet odvod tepla. Označuje se písmenem R a jednotkou tepelného odporu je m2·K/W. Výpočet tepelného odporu R=d/ʎ. Přičemž d je výška tepelné izolace v metrech. ʎ je součinitel tepelné vodivosti daného izolačního materiálu při odpovídající objemové hmotnosti u foukaných izolací.

5.       PROSTUP TEPLA – schopnost materiálu vést teplo. Označuje se písmenem U a jednotkou prostupu tepla je W/m²K. Jedná se o obrácenou hodnotu tepelného odporu R. Výpočet U=1/R.

6.       TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ – reakce na oheň je odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven. Rozlišujeme následující třídy A1, A2, B, C, D, E a F. Přičemž  A1 je nejlepší a F nejhorší.

Norma na foukané izolace ČSN EN 14064-2

O něco výše se objevila informace o oborové normě pro aplikaci foukané minerální izolace ČSN EN 14064-2. Pro aplikaci ostatních foukaných izolací nejsou v platnosti žádné normy.

A co norma ČSN EN 14 064-2 řeší?

Řeší pravidla a povinnosti, které musí foukací firma dodržovat. Zejména určuje povinnosti foukacích firem vůči konečnému zákazníkovi.

Co konkrétně norma nařizuje?

Povinnost aplikační firmy uvádět název izolačního materiálu, váhu jednoho balení, celkově dodaný objem izolací a to jak v počtu balení, tak celkovou váhu, sdělení o sléhavosti nafoukané vrstvy, tepelně izolační parametry nafoukané vrstvy zejména s ohledem na vztah 4 základních veličin – objemovou hmotnost dodané vrstvy izolace a k této objemové hmotnosti vztahující se součinitel tepelné vodivosti ʎ (lambdu), výšku izolační vrstvy po slehnutí (toto je velmi důležité) a konečně výsledný tepelný odpor nafoukané izolační vrstvy. Zní to velice logicky a možná se někteří z vás ptají a diví nad tím, že se o tom zde vůbec píše. Vždyť by toto mělo být normální, že? Jenom že není. Už jenom fakt, že ostatní obory foukaných izolací nemají žádnou oborovou normu, je velmi zarážející.

Znovu opakuji, že pouze aplikace foukané minerální izolace mají obrovskou výhodu, že je pro ně v platnosti norma, což obor foukaných minerální izolací posouvá o velký kus dopředu před ostatní foukané izolace a svým způsobem i konečného zákazníka nabádá, v jaké oblasti foukaných izolací by se měl pohybovat. Ano měly by to být minerální izolace.

Pravidla normy

Samozřejmě, že samotná norma není samospásná. Musí se dodržovat. Ale už jenom fakt, že jsou dána pravidla, tak je ve své podstatě nastaven i kontrolní mechanismus. Jinými slovy je podle čeho kontrolovat a jeho podle čeho se bránit, což je velmi důležitý fakt pro konečného spotřebitele. Tato pravidla u ostatní foukaným materiálů nejsou k dispozici a tudíž se i koneční zákazníci nemají podle čeho orientovat, kontrolovat a třeba i bránit.

Podvody v oboru foukaných izolací

Samotná oborová norma nezabrání různým vykukům, anebo třeba jenom neznalým „podnikatelům“ zkoušet štěstí v oboru foukaných minerálních izolací. Tito nešťastníci ze stran aplikačních firem, ale čím dál tím ve větší míře narážejí na osvícené investory, kteří po nich zcela právem požadují základní informace – název izolačního materiálu, dodanou objemovou hmotnost izolace, izolační vlastnosti vrstvy, tepelný odpor izolační vrstvy atd. a brzy své „podnikání“ ukončují nebo se začnou dodržovat stanovená pravidla normou ČSN EN 14 064-2.

Co ale ti zákazníci, kteří si nechají nafoukat jiné materiály než minerální?

Ti to mají těžší. Ti se musí spolehnout na solidnost aplikační firmy a na ustanovení Občanského zákoníku.

Pokud nejsou dána pravidla, například právě oborovou normou, tak za foukanou izolaci může být považován i materiál, který by jinak neměl spatřit světlo světa a už vůbec by neměl končit zabudovaný v domech a tvářit se jak skvěle izoluje.

Příklad

Uveďme si příklad srovnání se špekáčky. Dnes už všichni díky mediální kampani víme, že není špekáček jako špekáček. Tedy býval. Dnes je špekáček přesně definovaný výrobek s přesně definovaným složením. Výrobky, které nedodrží složení dané normou, se NESMÍ nazývat špekáček! Proto se v různých slevových akcích různých super, hyper, giga a mega marketech setkáte s názvy opékáček, buřtík apod. A proč by ne? To je samozřejmě v pořádku. Ale pokud si koupíte výrobek pod názvem opékáček, buřtík a jiný, který se svým vzhledem podobá nebo je úplně stejný jako špekáček, nemůžete od těchto výrobku očekávat stejnou kvalitu, vlastnosti (například při opékání nad ohněm) a chutě jako od špekáčků. Špekáčky mají přesně definovaný obsah vepřového, hovězího masa, sádla a dalších přísad v %. Pokud toto výrobce nedodrží, NESMÍ se takový výrobek prodávat pod názvem ŠPEKÁČEK! Proto ty názvy opekáček, buřtík apod. Jinými slovy předpisy a normy ukazují spotřebitelům, co a v jaké kvalitě si kupují. To samé platí i u izolačních materiálů. Bohužel ne tak úplně doslova.

Podvody na zákazníka

U foukaných minerálních platí od 1.12.2011 nová norma ČSN EN 14 064-2, která říká, co všechno a jak musí aplikační – foukací společnost zákazníkovi deklarovat. Bohužel, nová norma už ale nejde tak daleko jako u výše zmiňovaných špekáčků. Produkt, který nesplňuje podmínky normy foukaných minerálních izolací, se stále může nazývat foukaná minerální izolace! Proto by měli být všichni zákazníci nanejvýš obezřetní, s kým spolupracují a od koho si kupují a nechávají aplikovat minerální izolace foukanou technologií. Norma říká, že:

"každá aplikační firma musí zákazníkovi sdělit, jaký izolační materiál byl použit pro izolování"

Zde dochází k podvodům v tom směru, že je smluvně potvrzen konkrétní izolační materiál a při samotné realizaci se použije jiný s mnohem horšími vlastnostmi a zákazníkovi nafoukaná vrstva izolace nefunguje tak, jak má.

Další důležitý údaj, který se musí zákazníkovi sdělit, je skutečně spotřebované množství izolačního materiálu v počtech balení nebo v kilogramech. Zde spousta firem i těch hodně známých v oblasti foukaných izolací nejčastěji podvádí své zákazníky. Právě váhové množství, odborně řečeno objemová hmotnost, dodané izolace do jednoho m3 určuje konečné izolační vlastnosti nafoukané vrstvy!

Toto je nejdůležitější údaj a ten vždy požadujte!!!

Máte na to právo!!! Proč je to tak důležité? Protože objem – váha izolace v jednom m3 má přímý vliv na tzv. lambdu. Lambda ʎ (koeficient prostupu tepla udává se ve W/(m*K)) je ukazatel, podle kterého se počítá konečný teplený odpor nebo tepelná prostupnost nově dodané izolační vrstvy.

Čím nižší hodnota lambdy je, tím izolační materiál lépe izoluje

Čím nižší hodnota lambdy je, tím izolační materiál lépe izoluje a stačí ho dodat menší vrstvu - NE VÁHOVÉ MNOŽSTÍ – OBJEMOVOU HMOTNOST! Například izolační skelný materiál, který má lambdu 0,039 W/(m*K) při objemové hmotnosti 15kg/m3. Úplně stejný izolační čedičový materiál má lambdu 0,034 W/(m*K), ale až při objemové hmotnosti 35kg/m3 a úplně stejný izolační skelný materiál může při objemové hmotnosti 12kg/m3 mít lambdu 0,045 W/(m*K).

Co to znamená?

To znamená, že společnost, která bude chtít získat zakázku za každou cenu, může zákazníkovi slíbit, že dodá izolaci s lambdou 0,034 W/(m*K) tomu odpovídá 35 kg/m3 (váha jednoho balení izolace činí 16,6kg), což je spotřeba 2,1 balíků izolace na 1m3. Ale při samotné aplikaci dojde k tomu, že foukací společnost si je vědoma, že dosáhnout objemové hmotnosti 35kg/m3 (při aplikaci na volnou plochu, kde není možné izolační materiál zhutnit) ve slíbené dodané výšce izolace není možné ani reálné a nafouká nižší objemovou hmotnost například 12kg/m3.

Ale tato vrstva bohužel zdaleka nedosahuje izolačních vlastností takových, jakých by měla, protože objemová hmotnost 12kg/m3  odpovídá lambdě 0,045 W/(m*K) a dodavatel na tyto parametry spotřeboval pouze 0,72 balení izolace na 1 m3.

A proč se toto děje?

Je to z toho důvodu, že všichni dodavatelé foukaných izolací nakupují izolační materiály na Kg, ale zákazníkovi se prodávají m3 (pro jednodušší výpočet dodané izolace). Správně a férově se zákazníkovi musí sdělit, že je dodán určitý objem izolace v m3 s přesně stanovenou OBJEMOVOU HMOTNOSTÍ (váhou) dodaných m3 a tato vrstva izolace bude izolovat jasně vypočitatelným tepelným odporem nebo tepelnou prostupností.

Společnost MACHSTAV s.r.o. byla první, která začala na tyto souvislosti poukazovat.

"Každý náš zákazník dostává po dokončení díla informaci, kolik jsme spotřebovali balení pro zateplení právě jeho stropu. A každý náš zákazník si může přepočítat skutečně spotřebované balíky izolace. Nemáme žádné tajnosti před našimi zákazníky, kteří se mohou na naše pracovníky vždy spolehnout."

Jak si provést kontrolu

To už se dostáváme k tomu, jak si provést kontrolu toho, co jste si objednali a co chcete platit. Vždy provádějte kontrolu dodaného druhu izolačního materiálu s tím, co je uvedeno ve smlouvě nebo v objednávce, vždy si zkontrolujte a přepočítejte skutečně spotřebované balení izolace, a vždy tyto údaje chtějte v písemné podobě od dodavatele jím potvrzené. Jedině tak se nám podaří odstranit nešvary s podvodníky.

Vrátím-li se k výše uvedeným špekáčkům, tak srovnání je myslím příznačné. Pokud nově aplikovaná vrstva foukané minerální izolace nesplňuje přesně dané množstevní limity, nemůže být řeč o foukané minerální izolaci, tak jako u špekáčku, který neobsahuje přesně stanovené množství masa, ale náhražky. U izolací je touto náhražkou vzduch. Bohužel nová norma názvosloví neřeší.

Shrnutí

Co k tomu dodat? Osobně nemám nic proti aplikaci nevhodných materiálů do určitých konstrukcí, ale zákazník by to měl vědět, že to, co mu je slibováno NEBUDE dodrženo a měl by dostat správné a pravdivé informace o izolačních materiálech a jejich vlastnostech.

Takže vybírejte obezřetně a to nejenom špekáčky, ale hlavně foukané izolace.

 

15.05.
2017
Stříkané pěny

Stříkané pěny – měkké a tvrdé: popularizované a moderní technologie aplikace tepelných izolací.

19.04.
2017
Není izolace jako izolace

Jak poznat kvalitní izolační materiál a kvalitní izolační technologii? Když se řekne foukaná izolace, tak si dnes už spousta lidí dokáže představit o čem je řeč. Foukané izolace lze rozdělit dle několika hledisek

19.04.
2017
Rozdělení izolačních materiálů podle druhu výroby a vstupů pro výrobu

Podle druhu výroby a vstupů pro výrobu izolačního materiálu určeného k foukání.