PORADNA
Srovnavač izolací

Rozdělení izolačních materiálů podle druhu výroby a vstupů pro výrobu

Podle druhu výroby a vstupů pro výrobu izolačního materiálu určeného k foukání:

1. Izolace pro foukání je vyráběna jako primární výrobek na speciálně vyrobené lince: 

Primární produkt - vyrábí se na linkách přímo za účelem vytvoření granulátu pro foukání. Typickým zástupcem tohoto výrobku je Supafil loft od Knaufu. Výrobní linka je určena pouze pro výrobu granulátu. Záměrem výrobce je vyrábět materiál pro foukání a proto má postavenou specializovanou linku. Je dodáván v komprimovaném balení.

2.  Izolace pro foukání je vyráběna z ořezů při výrobě deskových izolací – čedičové nebo skelné:

Sekundární produkt – vyrábí se zpracováním v polotovaru (desek) nebo odřezků při výrobě izolačních desek nebo rolí. Zástupci výrobků Climastone od Ciuru, Granulate R - Rotaflex, Granrock premium od Roskwoolu, Isover Granulate od Isoveru apod. Výrobní linka vyrobí izolační desku a odřezky z této desky se použijí pro výrobu granulátu. Mohou se promíchat různé druhy odřezků dohromady. Záměrem výrobce je využít odřezek kvalitní desky nebo role pro další obchodní využití. Výrobek je dodáván v komprimovaném balení nebo volně sypaný v pytlích.

3. Izolace je vyráběna ze zbytků desek z různých jiných výrob – izolační pouzdra, fasádní desky apod.

Odpadní produkty z výroby izolačních pouzder – granuláty od těchto výrobců se vyznačují především tím, že se snaží zpracovat odpad především z výroby izolačních pouzder. Co je izolační pouzdro a jak se vyrábí. Izolační pouzdro se využívá pro izolování výrobků z kruhovým průřezem (trubky, roury apod.).

K výrobě izolačních pouzder se nejčastěji využívají velké bloky čedičových desek, ze kterých se vyřeže - vyfrézuje požadovaný tvar pouzdra. Při této výrobě vzniká velké množství odpadu, se kterým můžete naložit dvojím způsobem. Zlikvidovat a zaplatit za likvidaci nebo jej dále zpracovat (semlet, podrtit) do podoby vhodné pro foukání a prodat dále foukacím firmám. Polotovar, ze kterého se vyrábí izolační pouzdra, je určen pro tento specifický druh izolací nikoliv pro aplikaci foukáním. Odpad z této výroby se vyznačuje velmi vysokou prašností a prodejci jej nejčastěji označují jako minerální drť. Zástupci těchto výrobků jsou například Minerální drť od Izomatu nebo Minerální drť od Máška izolace. Záměrem výrobců minerální drtě je vyrábět izolační pouzdra a teprve ze vzniklého odpadu vytvořit drť pro další prodej. U výroby minerální drtě nelze mluvit o žádné výrobní lince pouze o nějakém „šrotovacím stroji“, který jednotlivé kusy odpadu „semele“. Dodávají se volně sypané v igelitových pytlích.

Do této kategorie můžeme zahrnout i produkci z likvidace stavebního odpadu typu     

Odpadní produkty – granuláty od těchto výrobců se vyznačují především tím, že se nejedná o žádné granuláty, ale o regulérní stavební odpad z různých druhů minerálních desek podrcených na „šrotovacím stroji“. Dodávají se volně sypané v igelitových pytlích. Tyto produkty se tváří jako granulát pro foukání, ale jedná se o obyčejný odpad, který patří spíše na skládku než k dalšímu izolování

4. Izolace je vyráběna ze sběrového papíru

Celulózové papírové izolace se všechny do jedné vyrábí se sběrového tříděného papíru, který se „rozemele“ na menši kousky vysuší na vlhkost do 2% a obohatí chemickou směsí, která výsledné papírové izolaci propůjčí lepší protipožární odolnosti, lepší odolnost proti vlhku a škůdcům. Papírové izolace musí být aplikovány do vhodných konstrukcí, jinak začnou velmi rychle degradovat a nepomůže jim ani jejich vylepšující chemický zásah ze strany výrobců. Na trhu v ČR se může setkat s výrobky pod obchodními názvy Climatizér plus, Tempelan, Watisol, Isocell. Nejlepších parametrů dosahuje Climatizér plus, ten je rovněž nejpoužívanější a výrobce Ciur Brandýs nad Labem patří k největším výrobcům papírových izolací v Evropě a na světě. 

5. Izolace je vyráběna ze zbytků deskového polystyrénu nebo polyuretanových desek

Jedná se o kategorii výrobců izolačních hmot především z dob 70.-80. let minulého století, kdy se izolovalo vším co přišlo pod ruku, protože v těchto letech byl nedostatek všeho a to platilo i pro izolační hmoty. Takže tehdy přišlo vhod rozdrtit polystyrénové obaly z domácích spotřebičů, odřezky polystyrénu a dalších a vzniklou drť použít jako tepelnou izolaci.

Rizika spojená s použitím takovýchto izolací

Rizika spojená s použitím takovýchto izolací jsou příliš velká. Povrchově nestabilizovaný polystyrén sublimuje (vypařuje se) je hořlavý a je možné jej použít do teplot 80°C. V létě pod plechovou střechou oněch 80°C je celkem reálně dosažitelná teplota! Drť z polyuretanových kousků navíc při požáru skapává.

Většina výrobců drceným polystyrénových izolací se odvolává na to jak šetří přírodu, což je svým způsobem pravda. Ale pokud projde další informace, tak málo z nich už napíše to další a méně zajímavé. Hořlavost materiálu jeho sublimaci (vypařování a mizení). Pokud drcený polystyrénový materiál vysublimuje – zmizí, jak bude investor i nadále šetřit přírodu, když mu opětovně stoupne spotřeba paliva na to, aby vytopil dům a tím pádem bude vypouštět i více  zplodin do svého okolí. Takovýto investor bude za čas nucen pořídit trochu kvalitnější izolaci. Není tedy pro přírodu výhodnější do staveb aplikovat rovnou kvalitní izolace s dlouhodobou životností a odpadní polystyrény a jiné materiály předat na odbornou likvidaci a recyklaci a použít je k jiným účelům než nekvalitní stavební izolaci? Pokud drcený polystyrén nebo polyuretan skončí jako výplň nebo součást konstrukce nebo stavební hmoty s dlouhodobou životností  (několik desítek let), tak má jeho využití smysl. Bohužel drcený polystyrén se, ale aplikuje i do naprosto nevhodných konstrukcí, kde jeho životnost díky sublimaci dosahuje naprosto minimální doby.

Doporučení, jak se nenechat napálit a naletět podvodným praktikám izolačních firem

A na závěr doporučení. Vybírejte izolační materiály v komprimovaném balení, protože víte, že nebudete podvedeni a za své peníze dostanete originální výrobek nikoliv nějaký odpad. Izolační práce objednávejte pouze u firem, které vám garantují a ihned v nabídce Vám sdělí a nikoliv až na vaše vyžádání následující:

  • Přesný název izolačního materiálu, který si při realizaci můžete zkontrolovat na dodaném balení
  • Váhu jednoho balíku izolace
  • Celkový dodaný objem izolace v kg
  • Garantovanou objemovou hmotnost v kg/m3 nebo plošnou hmotnost v kg/m2
  • Součinitel tepelné vodivosti ʎ vztahující se k objemové hmotnosti
  • Sléhavost neboli sedavost v % nebo dle tříd S1 nesedá, S2 sesedá do 5% a S3 sesedá do 10%

Doporučujeme pořizovat izolace z panenských minerálních vláken, protože neobsahují žádné chemické příměsi, kvalitní izolace z panenských vláken nesléhává (S1 – sléhavost), je nehořlavá (A1), při foukání nepráší, má výborné tepelně izolační vlastnosti, tlumí hluk, dobře snáší stlačení v dutinách, je lehká tudíž nepřetěžuje stropní konstrukce ani ve vysokých vrstvách, je ideální na sádrokartonové podhledy, cenově vychází lépe než kvalitní rolované izolace! Navíc pro aplikace foukaných minerálních izolací jako pro jediný obor ve foukaných izolací je v platnosti celoevropská oborová norma, která řeší přesná a podrobná pravila foukaných minerálních izolací. Tato pravidla v podobě oborové normy ostatní foukané materiály od papírových, přes polystyrénové, dřevovláknité, stříkané pěny až po různé drcené odpady nemají a konečný zákazník je odkázán pouze na solidnost či nesolidnost aplikační čili foukací firmy.

15.05.
2017
Stříkané pěny

Stříkané pěny – měkké a tvrdé: popularizované a moderní technologie aplikace tepelných izolací.

19.04.
2017
Není izolace jako izolace

Jak poznat kvalitní izolační materiál a kvalitní izolační technologii? Když se řekne foukaná izolace, tak si dnes už spousta lidí dokáže představit o čem je řeč. Foukané izolace lze rozdělit dle několika hledisek

19.04.
2017
Rozdělení izolačních materiálů podle druhu výroby a vstupů pro výrobu

Podle druhu výroby a vstupů pro výrobu izolačního materiálu určeného k foukání.