PORADNA
Srovnavač izolací

Polystyrénové izolace

Polystyrénové – samostatné polystyrénové kuličky nebo drcený polystyrén. Začneme tím, že polystyrénové izolace se dodávají výhradně ve volně sypaných baleních a to z toho důvodu, že polystyrénové kuličky se nedají stlačit, tudíž komprimace nepřichází v úvahu.

Polystyrénové izolace

Co to znamená už víme. Konečný zákazník se může stát terčem nekalé aplikační společnosti, která jej může podvést dodáním jiného polystyrénu než si objednal a než mu bylo ze strany foukací firmy přislíbeno. Pokud někdo uvažuje o zateplení foukaným polystyrénem, měl by vědět, že tento materiál pokud není povrchově stabilizován sublimuje. Sublimace je skupenská přeměna, při které se pevná látka mění na plyn, aniž by došlo k tání pevné látky tedy bez průchodu kapalnou fází. Jednoduše řečeno izolační materiál sám od sebe mizí - vypařuje se. Pří aplikaci foukáním vzniká nepříjemný elektrostatický náboj. Výrobci izolačních kuliček z polystyrénu dodávají k těmto izolacím i certifikáty, což je dokladem určité kvality výroby.

Nicméně pro samotnou aplikaci tedy foukání neplatí žádná oborová norma, to znamená, že obor foukaným polystyrénových izolací nemá žádná pravidla vyjma všeobecných zákonných pravidel o podnikání uvedených v Občanském zákoníku. Polystyrénové izolace pro foukání dosahují součinitele tepelné vodivosti ʎ=0,036-0,037. Faktor difúzního odporu μ=1,2-2,5.

Objemová hmotnost izolace 15-27kg/m3 záleží na druhu a množství příměsí v polystyrénu. Třída reakce na oheň E-F, tedy hořlavý materiál. Mezní teplota použití do 80°C, pozor na izolování v okolí tepelných zdrojů, například komínů apod. Foukaný polystyrén je nestlačitelný.

Povrchově upravený polystyren

Dále se můžete setkat s povrchově upraveným pěnovým nenasákavým polystyrenem s příměsí grafitu (plně implementován), čočky polystyrenu o zrnitosti cca 2–4 mm. Grafitová složka zajišťuje pohlcování infra složky a tím také lepší tepelně technické vlastnosti materiálu. Polystyrén s grafitovou úpravou je velmi vhodný do vlhkých prostor. U tohoto izolantu je faktor difúzního odporu μ=2-5. Třída reakce na oheň E.

Cena polystyrenové izolace

Cenově se polystyrénové foukané izolace pohybují na úrovni foukaných papírových izolací a výše. Závěrem snad jenom doporučení. Pokud už chcete použít na tepelné izolace foukaný polystyrén, tak uvažujte o polystyrénu s grafitovou úpravou, který odolává vlhkosti a použije jej právě pro konstrukce kde by se mohla vyskytovat vlhkost. Jinak pro všechny ostatní konstrukce existuje lepší alternativa k poměru cena výkon. Polystyrénové izolace jsou hořlavé a neoplývají nízkou cenou navíc sublimují.

15.05.
2017
Stříkané pěny

Stříkané pěny – měkké a tvrdé: popularizované a moderní technologie aplikace tepelných izolací.

19.04.
2017
Není izolace jako izolace

Jak poznat kvalitní izolační materiál a kvalitní izolační technologii? Když se řekne foukaná izolace, tak si dnes už spousta lidí dokáže představit o čem je řeč. Foukané izolace lze rozdělit dle několika hledisek

19.04.
2017
Rozdělení izolačních materiálů podle druhu výroby a vstupů pro výrobu

Podle druhu výroby a vstupů pro výrobu izolačního materiálu určeného k foukání.