PORADNA
Srovnavač izolací

Čedičové a skelné izolace

Minerální – čedičové nebo skelné: minerální izolace se dělí na čedičové a skelné někdy také označované jako křemenné. Hlavní složkou výroby čedičových izolací je čedičová ruda. Hlavní složkou výroby skelných izolací je křemen a skleněný odpad.

Výroba izolace

Jestliže je hlavními složkami výroby kámen čedič a křemen, tak už asi tušíte proč se těmto izolacím říká minerální nebo také kamenné. Všechny složky výroby se společně roztaví a vzniklá tavenina stéká na rotující válce odstředivou silou vznikají vlákna, což je první dvě fáze výroby minerálních izolací. Tavení a rozvláknění. Jedná se o takzvané panenské vlákno, které není obohaceno o žádné další příměsi. U panenské vlákna se na chvíli zastavíme.

Nejčistější minerální izolace

Jedná se o nejčistší minerální izolaci jakou lze vyrobit. Neobsahuje žádná barviva, pojiva a další příměsi. Z panenského vlákna se vyrábí naprosté minimum finálních tepelných izolací pro foukání. Naprostá většina z nich prochází ještě dalším výrobním procesem. Nejrozšířenějším výrobkem z panenského vlákna je Supafil loft od Knaufu. Supafil loft prochází od rozvláknění  granulovací linkou, kde se upravuje délka vlákna, protože při rozvlákňování vznikají různě dlouhá vlákna, která se musí dále upravit na přibližně stejnou velikost, aby se dala dobře foukat.

Dalším krokem je odprášení a aplikace minimálního množství (cca 3%) silikonového oleje. Finálovým krokem výroby granulátu, čili izolace určené pro foukanou technologii, z panenského vlákna je balící linka. Výsledný produkt je v komprimovaném čili stlačeném balení a vyznačuje se jasně bílou až sněhovou barvou, lehkostí a jemností skoro jako buničitá vata a při tom má vynikající izolační vlastnosti. Tak to byl rychlý stručný náhled do výroby minerálního panenského vlákna a jednoho konkrétního produktu z něj.

Jak se vyrábí ostatní tedy většina minerální ch izolací pro foukání?

Musíme začít výrobou desek a rohoží, protože vstupní surovinou pro výrobu ostatních granulátů jsou právě ořezy z výroby desek a rolí. Při této výrobě se totiž rodí různě barevné a různě těžké izolační granuláty pro foukání.

Jak se vyrábí izolační role nebo deska?

Z rozvlákňovací linky (válců) odchází dlouhá vlákna, která se obohacují o barviva, pojiva, formaldehydy a další látky, které umožňují společně s různým překládáním a vrstvení jednotlivých vláken a za přispění lisování chcete–li „spékání“ vytvořit výrobek s požadovanými vlastnostmi. Například u čedičových izolací desky s kolmým nebo podélným vláknem u skelných rohoží hustší nebo řidší role apod. Všechny tyto produkty jedou na nekonečném pásu nebo velokoformátových desek s  neupravenými okraji.

Dalším krokem výroby je nařezání nekonečného pásu nebo velkoformátových desek do prodejních velikosti. Při tomto výrobním procesu vznikají ořezy tedy odpad, který se může zpětně vsadit do tavící pece a znovu roztavit, ale v pouze omezeném množství. A ze zbylého odpadu se dá vyrobit na granulovací lince izolace pro foukání. Stejným způsobem se zpracovávají i neshodné výrobky, jinými slovy zmetkové kusy desek a rolí – tedy opět odpad.  A jsme u toho. Takto vyrobené granuláty už mají za sebou obohacující kúru o chemické přísady, které se přidávali do výroby původních výrobků desek nebo rohoží. Formátováním na prodejní velikosti chemické přísady nezmizí. No a teď už záleží na jednotlivých výrobcích izolací, jak moc kvalitní granulát budou chtít vyrobit. Jinými slovy jak moc se rozhodnou třídit odpad, aby zajistili, že výsledný produkt granulát bude mít stále stejné tepelně fyzikální vlastnosti. Naštěstí platí výrobní norma pro výrobu granulátu pro foukané izolace ČSN EN 14 064-1, která zaručuje stálou kvalitu. To znamená, že pokud má granulát certifikát odvolávající se na tuto normu, je výroba granulátu celkem pod ohledem a měl by být v dobré kondici v průběhu celého roku.

Výrobci izolací

Většina výrobců tepelných izolací dnes zpracovává odpad právě do podoby granulátu pro foukání. Většina z nich granulát vyrábí na granulovacích linkách vybavených odsáváním přebytečného prachu, nicméně granuláty vyrobeny z odpadu práší, což je velký rozdíl oproti granulátům z panenského vlákna, které nepráší vůbec. A naprostá většina výrobců balí své granuláty do komprimovaných balení. Vyjma dvou výrobců – ISOVER a NOBADRAB, které své výrobky na českém trhu distribuují a své produkty balí do volně sypaných pytlů. A jaké problémy mohou nastat s tímto nepříliš profesionálním druhu balení si sdělíme dále v tomto článku.

Typy granulátů z minerálních izolací

Dalšími granuláty z minerálních izolací, se kterými se můžete setkat jsou rovněž vyrobené z odpadu. Tentokrát z odpadu vzniklého při výrobě izolačních pouzder. Izolační pouzdro je druh izolace, kterou se izolují trubky, vyrábí se z předem vyrobeného kvádru (vyrábí továrny společně s izolačními deskami a rolemi), z něhož se vyřezává a frézuje požadované pouzdro.

Výroba izolačních pouzder

Při výrobě izolačních pouzder vzniká velké množství odpadu, které je potřeba buď zlikvidovat na skládce nebo dále využít – rozdrtit do podoby granulátu a dát na trh k prodeji pro účely foukání. Zde je nutné podotknout, že v naprosté většině případu výrobci izolačních pouzder nejsou výrobci vstupní suroviny kvádru pro výrobu těchto pouzder. Jedná se o odlišné podnikatelské subjekty. Výrobce izolačních pouzder se potřebuje elegantně zbavit vzniklého odpadu, proto si většina z nich pořídila nějaký stroj na drcení odpadu. Nikdo z nich ale už takto vzniklou drť dále neupravuje – odprášení aplikace silikonového oleje apod, což je společným znakem všech takovýchto drtí.

Balení granulátu

Dalším společným rysem je balení, ve kterém se tyto drtě prodávají. Jsou vždy ve volně sypaných igelitových pytlích, což pro konečného spotřebitele nese velké riziko zneužití. O tom si sdělíme více v další části článku. Vyjma dvou světlých výjimek tyto drtě nemají certifikát dle normy ČN EN 14 064-1 a nemají v prodeji pro účely aplikace foukaných minerálních izolací, co dělat. Výrobci drtí z odpadu používají certifikát vstupního izolačního kvádru, který má nějaké certifikované tepelně izolační vlastnosti. Jenomže rozdrcením do podoby drtě se tyto certifikované vlastnosti zásadně mění. Především tepelně izolační vlastnosti a na rozdíl od vstupní suroviny tedy izolačního kvádru, který nezná veličinu sesedání, drť při aplikaci foukání sesedá. A protože pro aplikaci foukaných minerálních izolací platí norma ČSN EN 14 064-2.

Povšimněte si, že se jedná o stejné číselné označení normy jako u výrobce izolací pouze s rozdílným číslem za pomlčkou. Číslo za pomlčkou 1 se vztahuje na výrobce granulátu pro foukání a tento výrobce musí garantovat tepelně izolační vlastnosti granulátu nebo drtě, jeho sléhavost a další parametry. Všimněte si, že se jedná o vlastnosti granulátu nebo drtě nikoliv vstupního produktu – odpad z výroby desek nebo rolí nebo kvádru pro výrobu izolačních pouzder.

Certifikace materiálu

Pokud někdo tyto certifikáty používá a vlastně zneužívá pro prodej necertifikovaného granulátu nebo drtě podvádí a vystavuje se nebezpečí postihu ze strany příslušných orgánů ČR.

Ten kdo v dobré víře tyto produkty v podobě foukaných izolací,  kupuje je podváděn aniž by vůbec něco tušil. Číslo 2 za pomlčkou je zase část normy, kterou musí dodržovat všechny aplikační - foukací firmy, které konečnému zákazníkovi foukají minerální granuláty nebo drtě. Tato část normy mimo jiné řeší garance pro zákazníka a určuje co všechno musí aplikační firma zákazníkovi sdělit.

Povinné údaje

K povinným údajům patří sdělení součinitele tepelné vodivosti ʎ (lamba), tepelného odporu nové izolační vrstvy, celková tloušťka izolační vrstvy po realizaci a po sesednutí (proto musí tento údaj výrobce granulátu a drtě nechat změřit a certifikovat), objemovou nebo plošnou hmotnost v kg/m3 nebo v kg/m2 aplikované izolační vrstvy, celkové množství spotřebovaného izolačního materiálu v kg a v počtech balení, obchodní název použitého izolačního výrobku a další.

V podstatě konečný zákazník přesně ví, co kupuje

Z těchto důvodů musí výrobci drtí dodržovat stejná pravidla jako velcí výrobci izolačních hmot, kteří investují do granulovacích linek, do balících a komprimovacích linek do certifikačních procesů atd. 

Podřadný materiál, který se tváří jako regulérní granulát

No a úplně samostatnou kapitolou jsou výrobci takzvaných granulátu, kteří drtí nebo šrotují různé desky a role a vše míchají do jednoho v různých poměrech, takže výsledkem je, že stejně velký volně sypaný balík izolace váží zcela rozdílně a tudíž nelze garantovat naprosto zásadní údaj a tím je tepelně izolační vlastnost nafoukané vrstvy. Jak taková izolace může asi izolovat? Pořizovat si takovouto izolaci je naprosté hazardérství s izolovanou konstrukcí – jejím zatížením a celkovými tepelně izolačními vlastnostmi.

Na závěr kapitoly o minerálních izolacích trochu technických parametrů

Minerální čedičové izolace

Minerální čedičové izolace jsou nehořlavé s třídou reakce na oheň A 1 – neexistuje nic lepšího

Součinitel tepelné vodivosti ʎ=0,036-0,045 – dle výrobce druhu izolace a objemové hmotnosti

Objemová hmotnost 35-130kg/m3 – dle izolované konstrukce

faktor difúzního odporu μ=1 – jsou prodyšné

sléhavost S1-S3, dle výrobce

Minerální skelné izolace

Minerální skelné izolace - jsou nehořlavé s třídou reakce na oheň A 1 – neexistuje nic lepšího

Součinitel tepelné vodivosti ʎ=0,034-0,045 – dle výrobce druhu izolace a objemové hmotnosti

Objemová hmotnost 12-80kg/m3 – dle izolované konstrukce

faktor difúzního odporu μ=1-2 – jsou prodyšné

sléhavost S1-S3, dle výrobce

Minerální skelné izolace

Minerální skelné izolace z panenského vlákna - jsou nehořlavé s třídou reakce na oheň A 1 – neexistuje nic lepšího

Součinitel tepelné vodivosti ʎ=0,034-0,045 – dle objemové hmotnosti

Objemová hmotnost 12-35kg/m3 – dle izolované konstrukce

faktor difúzního odporu μ=1 – jsou prodyšné

sléhavost S1 = méně než 1%, což znamená, že nesesedají

15.05.
2017
Stříkané pěny

Stříkané pěny – měkké a tvrdé: popularizované a moderní technologie aplikace tepelných izolací.

19.04.
2017
Není izolace jako izolace

Jak poznat kvalitní izolační materiál a kvalitní izolační technologii? Když se řekne foukaná izolace, tak si dnes už spousta lidí dokáže představit o čem je řeč. Foukané izolace lze rozdělit dle několika hledisek

19.04.
2017
Rozdělení izolačních materiálů podle druhu výroby a vstupů pro výrobu

Podle druhu výroby a vstupů pro výrobu izolačního materiálu určeného k foukání.